Tijs zorgt voor win-win

Tijs gelooft in het bieden van werkelijke aandacht aan de kwestie én aan de over en weer spelende belangen van partijen en dat dit partijen kan helpen om hun conflict voor beiden succesvol af te ronden.

Tijs is daarbij gericht op het bereiken van een ‘win-win’ situatie. De mediator staat tussen partijen. Met partijen zoekt hij naar een oplossing die voor beiden werkt. Een oplossing waar beide partijen blij mee zijn en verder mee kunnen.

Mediation leidt in verreweg de meeste gevallen tot een oplossing. Bovendien is mediation een veel minder kostbare én een veel snellere manier van geschillenbeslechting dan bijvoorbeeld gerechtelijke procedures. Bij mediation staan vrijwilligheid, vertrouwelijkheid en de autonomie van partijen centraal. Je houdt de zaak aan jezelf en geeft de besluitvorming niet uit handen aan een rechter. Ten slotte: het verhaal ligt niet “op straat”. Discretie en geheimhouding zijn gewaarborgd.

Mediation is een station dat je niet moet passeren. Je moet het geprobeerd hebben. Je verliest er immers niets mee. Zelfs als de mediation niet volledig slaagt, is er vaak toch vooruitgang geboekt. Partijen hebben mogelijk al een deel van de kwestie opgelost en in elk geval een beter inzicht in elkaars standpunten, belangen en emoties verkregen.

Tijs gelooft in het vizier op de toekomst. Daarom gelooft Tijs in mediation. Ieder succesvol bemiddeld conflict maakt de wereld bovendien een beetje mooier. 

Tijs zorgt voor win-win
Ovale tafelgesprek

Ovale tafelgesprek

Ovale tafelgesprek

In één gesprek van ongeveer 2 uur spreken partijen onder begeleiding van de mediator over wat hen verdeeld houdt én hoe de toekomst eruit zou kunnen zien. Hierbij is het streven om tijdens dit gesprek meteen een oplossing te vinden. De vastlegging vindt eventueel zelfs direct plaats. De kosten bedragen slechts eenmalig: € 249,-- (excl. btw).

In het geval het niet mocht lukken om binnen één gesprek een oplossing te bereiken, is het vanzelfsprekend mogelijk om het gesprek een vervolg te geven. Dan gaat het proces over in een van de volgende twee vormen.
Conflictbemiddeling

Conflictbemiddeling

Conflictbemiddeling

Ook bij conflictbemiddeling spreken partijen onder begeleiding van de mediator. De kwestie, de zorgen en belangen van partijen worden onderzocht in een aantal gesprekken. Vervolgens onderzoekt de mediator met partijen de toekomst en de mogelijkheden voor een oplossing. De duur van dit traject is meestal drie tot vijf gesprekken van 1,5 à 2 uur. Per kwestie beoordeelt de mediator of hij met individuele intakegesprekken begint.
MfN-mediation

MfN-mediation

MfN-mediation

In feite is dit hetzelfde als conflictbemiddeling, maar dan binnen de waarborgen (de kaders) zoals die zijn vastgesteld door de Mediatorfederatie Nederland (MfN). Partijen worden dan begeleid door een mediator, waarop de Gedragsregels MfN, het Klachtenreglement MfN en het Tuchtrecht MfN van toepassing is.
Stuur Tijs een bericht